Vroegcastratie bij kittens: kleine katjes, grote voordelen

In het verleden werden poezen en katers doorgaans gesteriliseerd en gecastreerd wanneer ze ongeveer 6 maanden oud waren. Maar in de wereld van de kattenzorg heeft de tijdsgeest een positieve verandering teweeggebracht, en wel om diverse redenen op sociaal vlak, gezondheid en populatiebeperking. Dit heeft geleid tot een verschuiving naar wat bekend staat als vroegcastratie bij kittens, ofwel Early Age Altering (EAA).

Kitten wordt onderzocht door de dierenarts.
Kitten wordt onderzocht door de dierenarts.

Vroegcastratie is allesbehalve nieuw. In landen als Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk wordt deze aanpak al tientallen jaren toegepast. Zelfs dichter bij huis, in België, is vroegcastratie bij kittens sinds 2018 verplicht, waarbij ingrepen moeten plaatsvinden voordat de kittens de leeftijd van 5 maanden bereiken. Ook in Nederland wordt vroegcastratie bij kittens vandaag de dag steeds gebruikelijker.

Vroeger waren er zorgen dat vroegcastratie later voor problemen zou kunnen zorgen. Echter, steeds meer recente onderzoeken tonen aan dat dit niet het geval is.

Studies uitgevoerd in de VS en Canada naar vroegcastraties bij katten laten zien dat deze geen nadelige effecten hebben op zaken als groei, metabolisme, gedragspatronen, of de urethrale diameter op volwassen leeftijd. Deze onderzoeken omvatten castraties die plaatsvonden tussen 6-16 weken en 6-12 maanden.

Kitten onder narcose voor castratie.
Kitten onder narcose voor castratie.

Een van de meest opmerkelijke voordelen van vroegcastraties bij kittens is het snelle herstel na de operatie. Slechts enkele uren na de ingreep rennen de kittens alweer vrolijk door het huis, alsof er niets is gebeurd. Dit in tegenstelling tot castratie bij dieren tussen de 6 en 12 maanden, waarbij ze vaak een langere herstelperiode nodig hebben.

Om met succes vroegcastraties bij jonge kittens uit te voeren, zijn specifieke maatregelen van groot belang, zowel voor, tijdens, als na de operatie. Dit omvat aangepaste anesthesie, het warm houden van de kittens tijdens de procedure, een kortere nuchtere periode, en de mogelijkheid om vrijwel direct na de ingreep wat voedsel tot zich te nemen.

Ocicat Kitten Saisho
Vlak na de castratie is het kitten al weer snel aan het spelen.

Onze dierenarts heeft ruime ervaring met vroegcastraties bij kittens en heeft talloze succesvolle ingrepen verricht, meestal rond de leeftijd van 11-12 weken.

Meer informatie over vroegcastraties vindt u in deze informatieve folder:
https://professionals.licg.nl/media/5680/vroegcastratie_bij_katten6_0t.pdf